Follow Philippe Legrain on Twitter Follow Philippe Legrain on YouTube Follow Philippe Legrain on Facebook Email me
By Philippe Legrain ADD COMMENTS

Valet till Europaparlamentet nästa månad borde utlösa en djupgående debatt om Europas framtid. Hur läker vi såren efter den ekonomiska krisen, det ekonomiska lidandet, spänningarna inom länders befolkningar, den politiska splittringen mellan länder?

Medan USA:s ekonomi hämtar sig, den asiatiska växer till och Europa åldras – hur ger vi nytt liv åt våra vacklande ekonomier? Hur kommer det sig att Europas kostsamma åtgärder för att motverka klimatförändringen i världen gör så få globala avtryck? Hur ska vi reagera på Putins aggressioner i Ukraina? Hur ska Europa säkra sitt framtida behov av energi? Hur kan man bekämpa den tilltagande högerextremismen?

Det är några av de stora frågor som politiker borde ägna sig åt. Trots detta pågår nästan ingen debatt alls. Delvis beror detta på missuppfattningen att Europaparlamentet inte skulle ha något att säga till om. I förra valet var det bara 43 procent av européerna som brydde sig om att rösta (45 procent av svenskarna). Ändå behövs numera parlamentets godkännande för nästan vartenda beslut inom EU: bankregler, handelsavtal, hålla internet öppet, göra det billigare att använda mobilen utomlands.

Fast en större fråga är att vi lever i en tid av teknokratisk (van)skötsel, snarare än politiskt ledarskap, med snäva ramar för politiska alternativ, korta tidsperspektiv och begränsade ambitioner. De flesta politiker, kringskurna av etablerade intressegrupper och i avsaknad av stora tankar, försöker ta sig fram så gott det går istället för att göra något omvälvande. De lappar och lagar, duckar och smiter undan istället för att hålla upp en övertygande, ljusare framtidsvision och sedan kämpa för att nå den. Likväl är det just radikal förändring Europa behöver.

Ekonomiskt sett är större delen av Europa i oordning. Banker i konkurs, en förkrossande skuldbörda, svag produktivitetstillväxt, klena investeringar, hög arbetslöshet och krympande befolkning. I varierande grad påverkar dessa faktorer alla europeiska ekonomier. Europa är inte dynamiskt nog. Här saknas en motsvarighet till Silicon Valley. Alla internetålderns jättar är amerikanska: Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple.

Ur ett bredare perspektiv ser vi att av de 100 högst värderade företagen i Amerika är 20 under 40 år medan inte ett enda av Europas topp 100 företag är grundat efter 1975 (i motsats till avknoppade eller sammanslagningar av äldre företag).

Arbetsmarknader gynnar ofta omhuldade insiders på bekostnad av utomstående, särskilt ungdomar. Europa saknar fortfarande en gemensam marknad för energi, samt tjänster inklusive datatjänster. Vår energiförsörjning är dyrare än Amerikas, farligt beroende av Ryssland och allt mindre grön nu när kol, som trängts ut av Amerikas kraftiga ökning av skiffergas, eldas i Europa istället.

Även politiskt råder oordning i Europa. Stödet för EU har nått sin hittills lägsta nivå. De flesta européer tycker att EU går åt fel håll. Demokratin är bristfällig på den europeiska nivån och är svag på den nationella. Förtroendet för politikernas kompetens, motiv och ärlighet har raderats ut. Våra öppna samhällen hotas utifrån av Kreml och inifrån av främlingsfientliga personer och reaktionärer.

Lyckligtvis är Sverige i mycket bättre form än de flesta. Under de senaste tio åren, liksom under perioden efter krisen, har levnadsstandarden ökat mer än i Tyskland. Folks förtroende för det politiska systemet är högre än på andra håll.

Men Sverige har inte råd att självbelåtet sitta still. Hushållens skulder är oroväckande höga. Likaså arbetslösheten, särskilt bland unga och invandrare. Medan nästan vartannat nystartsföretag i Silicon Valley och ett av fyra i hela USA har en invandrare bland grundarna, lyckas Sverige inte utnyttja den fulla potentialen hos sina olika talanger. Inte ens i det land där Skype och Spotify föddes, grundades något av de 20 största företagen efter 1975. Förtroendet för politiker sjunker samtidigt som en av tio stöder ett parti med nynazistiska rötter.

Sorgligt nog tror en majoritet av svenskarna, liksom de flesta européer, att dagens barn får en svårare framtid än dagens vuxna har.

En sådan pessimism är nedbrytande. Europa behöver inges hopp, en genuint optimistisk politik, ett program för en bättre framtid. För det krävs djärva reformer för att göra våra ekonomier mer anpassningsbara, dynamiska och rimliga, en öppnare politik och ett mer demokratiskt EU. Vi behöver en europeisk vår; en ekonomisk och politisk förnyelse.

Posted 24 Apr 2014 in Published articles

Leave a reply
*